Anuar de lingvistică şi istorie literară, Tom LIX-LX · 2019-2020

SUMAR

STUDII

DIALOGURI CULTURALE

OMAGIU POSTUM COLEGIAL

  • MARIA-LUIZA DUMITRU OANCEA, Limba greacă veche. Sintaxa cazurilor. O nouă teoretizare, Bucureşti, Editura Universitară, 2015, 318 p. (Traian Diaconescu)… [ 229 ]
  • MIOARA DRAGOMIR, Hronograf den începutul lumii (ms. 3517). Studiu lexicologic, Iaşi, Editura Doxologia, 2017, vol. I, 546 p., vol. II, 222 p. (Gabriela Haja)… [ 232 ]
  • DINU MOSCAL, Teoria câmpurilor lexicale. Cu aplicaţie la terminologia populară a formelor de relief pozitiv, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2013, 274 p. (Alina-Mihaela Bursuc)… [ 234 ]
  • VINTILĂ MIHĂILESCU, Etnogeneză şi ţuică, Iaşi, Editura Polirom, 2018, 206 p. (Astrid Cambose)… [ 238 ]
  • „Revue de linguistique romane”, nr. 329–330, t. 83, janvier–juin 2019, 320 p. (Luminiţa Botoşineanu)… [ 241 ]