Adrese utile

 

Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
str. Th. Codrescu, nr. 2, Iaşi
http://www.philippide.ro

Asociaţia Culturală „A. Philippide”, Iaşi
e-mail: asociatia_philippide@yahoo.com
http://www.philologica-jassyensia.ro/asociatia

Textele se trimit la adresele lumi.botosineanu@gmail.com si d_butnaru@yahoo.com