Colegiul de redacţie

 

  • Stelian  DUMISTRĂCELredactor-şef
  • Remus  ZĂSTROIUredactor-şef adjunct
  • Doina  HREAPCĂredactor-şef adjunct
  • Ion  H.  CIUBOTARU
  • Victor  DURNEA
  • Gabriela  HAJA
  • Dan  MĂNUCĂ
  • Luminiţa  BOTOŞINEANU – secretar ştiinţific de redacţie
  • Ioana  REPCIUC – secretar ştiinţific de redacţie