Contact

 

ACADEMIA ROMÂNĂ – FILIALA IAŞI

Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Str. Th. Codrescu, nr. 2,
700479 Iaşi
Oficiul poştal 6